Bratislavská 31
01001 Žilina
+421-41-5624005
info@datamarket.sk

SOFTWARE

Ponúkame z nasej produkcie dva druhy software

1. Software pre požičovne športových potrieb. Jedná sa o komplexný software na celú prácu požičovne vrátane registračnej pokladne podľa zákona o registračných pokladniach. Software umožňuje evidenciu požičaných športových potrieb a ich vrátenie . Umožňuje výpočet ceny podľa počtu požičaných dní , cenník je súčasťou software, ktorý si môže každý zákazník nadefinovať sám podľa svojich potrieb. Súčasťou cenníka môže byť aj ďalšie dve služby, ako je napríklad skipas a lyžiarska škola /tzv. balíky služieb/. V takom prípade je umožnená štatistika, koľko z tržby ide na jednotlivé služby a koľko na požičovňu.  Pri vrátení výstroje automaticky kontroluje, či bola výstroj vrátená včas. V prípade, že nebola vrátená včas automaticky ponúkne doúčtovanie zostávajúcej sumy. Systém je stavaný ako sieťový, to znamená, že na jednom , alebo viacerých pracoviskách   sa výstroj požičiava, alebo vracia. Na ďalšom pracovisku sa  tlačia doklady a inkasujú peniaze. Je možné v prípade veľkých pohybov v požičovni oddeliť tlač dokladov na samostatné pracovisko. Celý systém je postavený na čiarových kódoch. Zákazník vyplní vstupný formulár, ktorý má každý samostatný jednoznačný čiarový kód pod ktorým sa zákazník eviduje. Všetky športové potreby napríklad Lyže, snowboardy, topánky, palice majú takisto jedinečný čiarkový kód, pod ktorým sú evidované. Z toho vyplýva, že viete zistiť , ktoré veci sa najčastejšie používali, ktoré sú požičané, ktoré sú vrátene. Pracovník požičovne prakticky nepotrebuje ku práci ani klávesnicu ani myš, stačí mu čítačka čiarových kódov. Tento systém je nasadený niekoľko rokov napríklad v požičovni lyžiarskej výstroje  NTC Veľká Rača.

Požiadavky na systém: Akýkoľvek počítač s nainštalovaným operačným systémom XP /môže byť aj win 95,98. Nepracuje s Vistami a win 7, ktoré nepodporujú OS DOS/. Laserová tlačiareň s paralélnym vstupom , laserová čítačka čiarového kódu, paragonová tlačiareň s paralélnym vstupom, fiškálny modul FM 3000/ako pokladňa/  Podľa počtu pracovísk je potrebný potrebný počet počítačov a čítačiek čiarového kódu.

2. Reštauračný a fastfoodový software.  Jedná so komplexný software pre reštauráciu, alebo bufety, kde je potreba rýchleho obslúženia zákazníka. Systém je postavený ako sieťový, to znamená, že sa môže pracovať na viacerých počítačoch nad jednými dátami.

 Systém sa skladá z viacerých modulov.

- evidencia MTZ , v ktorom sa prijíma tovar, poprípade vydáva, mimo predaja, na faktúru a pod.

- Kalkulácie , kde sa tvoria kalkulácie na jedlá, alebo súbory tovarov. Ak napríklad predávate párok v rožku, tak sa pri jeho predaji automaticky zo skladu vydá rožok, párok, horčica a vrecko na párok v rožku.

- Fakturácia, v tomto module môžte fakturovať tovar vydaný v MTZ, kontrolovať splatnosť faktúr, vystavovať zálohové faktúry atď.

- Modul predaj, je postavený na predaji cez čiarkový kód. Celá obsluha predaja sa realizuje prostredníctvom čítačky čiarového kódu, takže obsluha nepracuje s myšou , ani s klávesnicou.  Modul spolupracuje s fiškálnym modulom FM3000, takže funguje aj ako registračná pokladnica.

Ďalšie moduly, ktoré je možné pripojiť k tomuto systému je podvojné účtovníctvo, štatistiky predaja, evidencia ZP a DKP. modul dochádzky, evidencia DPH.

Požiadavky na systém: Akýkoľvek počítač s nainštalovaným operačným systémom XP /môže byť aj win 95,98. Nepracuje s Vistami a win 7, ktoré nepodporujú OS DOS/, laserová čítačka čiarového kódu, paragonová tlačiareň s paralelným vstupom, fiškálny modul FM 3000/ako pokladňa/  Podľa počtu pracovísk je potrebný potrebný počet počítačov a čítačiek čiarového kódu.

Systém je úspešne nasadený niekoľko rokov napr. Bufet u Medveďa v stredisku zimných športov Veľká Rača, Bufet FIS ...

Požičovňa

Reštaurácia