Bratislavská 31
01001 Žilina
+421-41-5624005
info@datamarket.sk


Webhostingový program ZÁKLAD je určený klientom, ktorý vlastnia, alebo chcú mať vlastnú doménu 2 stupňa.

Technické parametre programu:
Objem dát pre web 500 MB
Prenos dát neobmedzene
Priestor pre emaily 2000 MB
Počet emailových schránok 10
Max. veľkosť emailovej schránky 1000 Mb
Max. veľkosť emailu 20 Mb
Presmerovanie pošty na iný email Áno
Antivírová a antispamová ochrana e-mailov Áno
Web Mail - výber a správa pošty cez WWW Áno
POP3, IMAP a SMTP Áno
Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) Áno
Prístup cez FTP Áno
Štatistika prístupu Áno
Doména bez www Áno
E-mailová schránka na viac /min 5ks/ 0,39 € /mesiac/ks
Technická podpora telefonická/emailová Áno/Áno
Podpora feedback formulárov /objednávky, rezervácie a pod./ Nie
Administratívne úkony:
Ručná zmena nastavenia, či hesiel 16,29 €
Odoslanie výzvy k úhrade poštou 1,39 €


Cena služby
Cena mesačne
/štvrťročná platba/
6,39 €
Štvrťročná platba 19,17 €
Cena mesačne / ročná platba -15 %/ 5,39 €
Ročná platba 64,68 €
Všetky ceny sú vedené bez DPH

 

 

Príklad webhostingu:

späť